สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

*จัดส่งลูกค้าในกรุงเทพฯ ส่งของพร้อมชำระเงิน จัดส่งฟรี

-Faxเอกสารการโอนเงินหรือโทรแจ้ง พร้อมชื่อที่อยู่เพือ่เปิดบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแผนที่ที่ให้จัดส่งสินค้า แฟกซ์ 02-378-0798

 *จัดส่งสินค้าในต่างจังหวัด โอนเงินพร้อมค่าจัดส่ง

-Faxเอกสารการโอนเงินหรือโทรแจ้งพร้อมชื่อที่อยู่เพื่อเปิดบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีมีขนส่งที่จัดส่งประจำเก็บปลายทางทางเราจะจัดส่งที่ขนส่งฟรี

 ถ้าเป็นขนส่งปกติคิดตามความเป็นจริง  ถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์คิดค่าจัดส่ง 100 บาท

 

บัญชีธนาคาร บริษัทดีเอสเอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด DSS INTERGROUP CO.,LTD.

                        *ธนาคารกสิกรไทย  สาขาคลองจั่น  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 040-2-73965-9

                          KasikornBank. Khlongchan Branch. Savings Deposit Passbook  

                          A/C No.040-2-73965-9

                        *ธนาคารกรุงเทพ     สาขาคลองจั่น  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 156-5-31080-0

                          Bangkok Bank. Khlongchan Branch. Savings Deposit Account   

                           A/C No.156-5-31080-0

view