สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic

ตู้สาขาโทรศัพท์ Hybird  พื้นฐานขนาด 3 สายภายนอก 8 สายภายใน

ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายภายใน

Oระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว (Built-In DISA) ภายใน 1 ช่องทาง 8 ข้อความ (OGM) เวลารวม 180 วินาที

Oรองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายภายนอกและภายใน (Caller ID)

Oการโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์(PC Maintenance)

Oการโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว (Built-In  Remote Maintenance)

Oระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail) (เฉพาะ KX-TEM824BX/KX-TES824BX) 

Oรองรับระบบการโทรออกทางไกลแบบประหยัด (Y-Tel 1234) และการโทรออกต่างประเทศแบบปรหยัด (007/008/009)

Oระบบ Billing Program

ตู้สาขาโทรศัพท์ Hybrid ขนาดพื้นฐาน 6 สายนอก (CO.LINE) 16 สายภายใน

สามารถขยาย ได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายภายใน

Oระบบโทรศัพท์เพื่อตอบรับธุรกิจขนาดเล็กและสำนักงานภายในบ้าน

Oระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว(Built-In DISA) ภายใน 2 ช่องทาง 8 ข้อความ (OGM) เวลารวม 180 วินาที

Oรองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายภายนอกและภายใน (Caller ID)

Oการโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์(PC Maintenance)

Oการโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว(Built-In Remote Maintenance)

Oระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail)  (เฉพาะ KX-TEM824BX / KX-TES824BX)

Oรองรับระบบการโทรออกทางไกลแบบประหยัด (Y-Tel 1234)  และการโทรออกต่างประเทศแบบประหยัด (007/008/009)

Oระบบ Billing Program

ตู้สาชาโทรศัพท์ แบบ Hybrid ขนาด 3สายภายนอก (CO.LINE) 8 สายภายใน

Oระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว(Built-In DISA) ภายใน 1 ช่องทาง 8 ข้อความ (OGM) เวลารวม 180 วินาที

Oรองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายภายนอกและภายใน (Caller ID)

Oการโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์ (PC Mainternance)

Oการโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว(Built-In Remote Maintenance

Oรองรับระบบการโทรออกทางไกลแบบประหยัด (Y-Tel 1234) และการโทรออกต่างประเทศแบบประหยัด (007/008/009)

Oระบบ Billing Program

เพิ่มเติม

KX-TE82483  แผงสำหรับขยายสายภายนอก 3 สาย  สายภายใน 8 สาย

KX-TE82480  แผงสำหรับขยายสายภายนอก 2 สาย  สายภายใน 8 สาย

KX-TE82474  แผงสำหรับขยายสายภายใน  8 สาย

KX-TE82460 แผงวงจร Doorphone ขนาด 2 port

KX-TE82461 แผงวงจร Doorphone ขนาด 4 port

KX-T30865  กล่องลำโพง Doorphone สำหรับ หน้าประตู

KX-T7765    กล่องลำโพง Doorphone สำหรับ หน้าประตู


 

Tags :

view