สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > โทรสาร เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic DP-MB536CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O เครื่องโทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น A4 ที่สามารถพิมพ์A3ได้O Print/Copy(A4) 36 หน้า/นาที(หน้าเด......

อ่านต่อ

โทรสารPanasonic รุ่นประหยัด

  
สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้าO ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่นO ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม NavigatorO รองร......

อ่านต่อ

Panasonic โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น DP-MB251CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

Print.30หน้า/นาที (หน้าเดียว) 28หน้า/นาที (หน้าหลังอัตโนมัติ)Copy.28หน้า/นาที (หน้าเดียว) 28หน้า/นาท......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2275CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

เทคโนโลยีเฉพาะของ Panasonic เพียงหนึ่งเดียวที่มีความเร็วในการพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติเท่ากับความเร็วใน......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2170CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O พิมพ์ 26 แผ่นต่อนาที/ ทำสำเนา 26แผ่น ต่อนาทีO Quick Duplex 24 แผ่นต่อนาที (A4)O ความละเอียดการพิมพ......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2130CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O พิมพ์ 26 แผ่นต่อนาที/ ทำสำเนา 26แผ่น ต่อนาทีO Quick Duplex 24 แผ่นต่อนาที (A4)O ความละเอียดการพิมพ......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2120CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O พิมพ์ 26 แผ่นต่อนาที/ทำสำเนา 26 แผ่นต่อนาที (A4)O Quick Duplex 24 แผ่นต่อนาที (A4)O ความละเอียดการ......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2085CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

O Print : 26แผ่น/นาทีO Copy : 26แผ่น/นาทีO Scan : สี/ขาวดำ ความละเอียด 19,200 X 19,200 dpiO Fax ......

อ่านต่อ

โทรสารกระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ Panasonic KX-FL422CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

Oส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง (33.6 kpbs)Oความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 10 แผ่น/นาทีoรับเอกสารในกรณีกระดาษหม......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB1530CX

สินค้าตกรุ่นแทนด้วย2120CX หยิบใส่ตะกร้า

O Print : 18 แผ่น/นาทีO Copy : 18 แผ่น/นาทีO Scan : สี/ขาวดำ ความละเอียด 19,200 X 19,200 dpiO Fax :......

อ่านต่อ

โทรสารกระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์Panasonic KX-FL612CX

สินค้าหมด หยิบใส่ตะกร้า

Oความเร็วในการพิมพ์และถ่ายเอกสาร 14 แผ่น/นาทีOเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความละเอียด 600dpiOแสดงหมายเลขเรียก......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2025CX

สินค้าตกรุ่นแทนด้วย2085CX หยิบใส่ตะกร้า

O Print :24 แผ่น/นาทีO Copy : 24 แผ่น/นาทีO Scan : สี/ขาวดำ ความละเอียด 9,600 X 9,600 dpiO Fax ......

อ่านต่อ

โทรสารเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นPanasonic KX-MB2030CX

สินค้าตกรุ่นแทนด้วย2130CX หยิบใส่ตะกร้า

O Print : 24 แผ่น/นาทีO Copy :24 แผ่น/นาทีO Scan :สี/ขาวดำ ความละเอียด 9,600 X 9,600 dpiO Fax :......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view